3D Koordinat Ölçüm Cihazı (CMM) –FARO Marka

Ölçüm Zarfı:  Ø 4 m

Üretim Yılı  : 2019